Privaatsus

  • Kasutame sinu isikuandmeid vaid ettevõtte siseselt, kliendiürituste kutsete, sooduspakkumiste ja  uudiskirjade saatmiseks  ning kolmandatele osapooltele teie andmeid ei avalikusta.
  • Sinu isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kätte toimetamiseks, edastatakse kulleriteenust osutavale ettevõttele üksnes hädavajalikus ulatuses;
  • Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega. Ateljee Cherie kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele või kasutama isikuandmeid seaduse või käesoleva lepinguga vastuolus